ALL I AM

Een misschien wel oneindige serie portretten. Deze ‘familie’ symboliseert de vele eigenschappen, karakters, emoties en persoonlijkheden die ieder mens in zich heeft. Samen en alleen als een geheel kenmerken zij de ware identiteit van onze ziel. All I am gaat over het samenbrengen van alle elementen die je als mens maken tot wie je bent.